Dinner at Can Jubany

Dinner at Can Jubany

at Can Jubany on 28 January 2020
Photo Views
0
Meal Views
532

Thibault Liger-Belair La Charmotte 2011 y Gran Menú de la Trufa en Can Jubany. Nada me falta.

Thibault Liger-Belair La Charmotte 2011 y Gran Menú de la Trufa en Can Jubany. Nada me falta.