< Back

Phở gà Châm Hanoi

Overview

Average rating from 0 meals 0 / 10
Photo Views: 0
Restaurant Views: 98
0 user have this restaurant in their Top list
0 user have this restaurant in their Wish list

Recommended in Hanoi

Address

64-68 Phố Yên Ninh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam