Dinner at 器楽亭

Dinner at 器楽亭

Photo Views
1
Meal Views
521

Kirakutei. Always delicious, always creative, always a lot of saké.

Kirakutei. Always delicious, always creative, always a lot of saké.