Dinner at Wythe Hotel

Dinner at Wythe Hotel

at Reynard on 19 February 2017
Photo Views
1
Meal Views
113

Egon Muller, Beerenauslese eiswein, mosel 1973 @rieslingfeier

Schloss Johannisberg, rosalack auslese, rheingau 1976 @rieslingfeier

Egon Muller, Beerenauslese mosel 1971 @rieslingfeier

Donnhoff, hermannshohle TBA auction, nahe 2015 @rieslingfeier

Donnhoff, Brucke, eiswein, nahe 1998 @rieslingfeier @corneliusdonnhoff

Donnhoff, Brucke, Beerenauslese auction, nahe 2001 @rieslingfeier @corneliusdonnhoff

Heinrich Braun, Niersteiner Auflangen, Beerenauslese, Rheinhessen 1976 & Domdechant Werner'sches, hochheim am Main, Beerenauslese, rheingau 1976 @rieslingfeier

Von Schubert, abtsberg Beerenauslese, mosel 1999 @rieslingfeier

Muffato & tomme de chevre & honey and almonds @rieslingfeier

Donnhoff, Brucke, Auslese auction, nahe 1997 @rieslingfeier @corneliusdonnhoff

Donnhoff, Brucke, auslese auction, nahe 2003 @rieslingfeier @corneliusdonnhoff

Von winning, pechstein Auslese, Pfalz 2013 @rieslingfeier #winning

Selbach Oster, Graacher domprobst, auslese 2003 @rieslingfeier

JJ Prum, auslese flight 95, 01, 05, 71 @rieslingfeier

Duck & butter cabbage & harissa spice & lentils @rieslingfeier

Keller, hubacker, GG, Rheinhessen 2007 @rieslingfeier

Clos Ste Hune, riesling, Alsace 1989 @rieslingfeier

JJ Prum, wehlener sonnenuhr, auslese, mosel 1971 @rieslingfeier @corneliusdonnhoff

Der josephshofer, auslese, graach mosel 1983 @rieslingfeier

Dr burklin wolf, Forster pechstein, spatlese, Pfalz 1976 @rieslingfeier

Blackened trout & smoked celery root @rieslingfeier

Nikolaihof, riesling vinothek, wachu 1997 @rieslingfeier

Weingut Botzet-zisch, thornicher enggab 1969 @rieslingfeier

Weingut Kruger Rumpf, Munster dauten, spatlese 2001 @rieslingfeier

Donnhoff, hermannshohle, spatlese, auction, nahe 2010 @rieslingfeier

Beef carpaccio & spiced butter & pickled collard greens @rieslingfeier

Hofgut falkenstein, niedermenniger herrenberg, spatlese feinherb, AP 3 mosel 2015 @rieslingfeier

Donnhoff, schlossbockelheimer felsenberg, spatlese auction 2003 @rieslingfeier

Keller, abts E, GG Rheinhessen 2011 @rieslingfeier

Von winning, jesuitengarten, GG, Pfalz 2009 @rieslingfeier

Fluke crudo & caraway & chili & corriander @rieslingfeier

Donnhoff, oberhauser brucke, GG, nahe 2015 & Keller, Kirchspiel GG, Rheinhessen 2013 @rieslingfeier

The after @rieslingfeier

The before @rieslingfeier