Dinner at Kajitsu Shojin Cuisine

Dinner at Kajitsu Shojin Cuisine

at Kajitsu on 26 January 2018
Photo Views
0
Meal Views
131
7 / 10

Oden setup @kajitsu_kokage

Oden setup - daikon & beef cheeks & octopus & fried tofu & fish and crab ball & konnyaku @kajitsu_kokage

Aoki Shuzo, kakurei, daiginjo, Niigata @kajitsu_kokage

Pickled napa cabbage & katsuobushi @kajitsu_kokage

2 years fermented Biwa lake carp (funa zushi) @kajitsu_kokage

ozeno yukidoke, ohkarakuchi junmai, gunma @kajitsu_kokage

Saba zushi @kajitsu_kokage

Manzairaku, yamahai junmai, ishikawa prefecture @kajitsu_kokage

Turtle broth ramen & eggs & scallion @kajitsu_kokage

Strawberry sorbet and coconut & chocolate @kajitsu_kokage

Anpan - red bean and butter burger @kajitsu_kokage